Portugalski, lekcja trzecia

opublikowane 2016-10-23

Wersja do posłuchania:

…, o!

Kiedy coś komuś pokazujemy, możemy to podkreślić dodając na końcu „o”:

„Tutaj jest, o!”

Po portugalsku („ô” się wymawia jak polskie „o”):

„Aqui está, ô!”

…ął

Kiedy mówimy że ktoś coś zrobił, czasownik kończy się na „ął”:

„On wziął” (wym. „on wziou”)

Po potugalsku brać/wziąć jest „pegar”, więc:

„Ele pegou”

…esz, …asz

Kiedy mówimy do kogoś na ty, i pytamy czy pamięta:

„pamiętasz?”

Po portugalsku pamiętać jest „lembrar”, więc:

„se lembras?”

nie ma

Przeciwieństwem „jest” (np. „jest kapusta”) nie jest „nie jest”, tylko „nie ma”.

„Kapusty nie ma”

Po portugalsku, podobnie. „Mieć” jest „ter”, a „ma” jest „tem” (wym. „teń”) więc:

„Repolho não tem”