Projekty informatyczne

Lista moich projektów informatycznych, dużych i małych. Niekompletna, oczywiście.

Od najnowszych do najstarszych.

podcast-gen (2014)

podcast-gen jest małym programem który pozwala stworzyć feed podkastowy na podstawie katalogu z plikami mp3.

OpenCSW, binarne pakiety dla systemu Solaris (2009-teraz)

 • Technologie: GNU Make, shell, autotools, Python, Go
 • Rola: Kompilacja, rozwiązywanie problemów z portowalnością oprogramowania, automatyzacja sprawdzania pakietów pod kątem poprawności, automatyzacja generowania katalogów pakietów. Przez dwa lata służyłem w radzie projektu.

Lista utrzymywanych przeze pakietów: http://www.opencsw.org/maintainers/maciej/

Krzaki (2009)

http://krzaki.blizinski.pl

Polecani lekarze (2008)

https://www.atopowe.pl/lekarze/

Mała aplikacja www bazująca na django i django-phpbb, która pozwala wpisywać użytkownikom forum kontakty do lekarzy, oraz dopisywać komentarze.

django-phpbb (2008)

Kod django-phpbb pozwala na sięganie do bazy danych phpBB z poziomu frameworku Django, oraz na logowanie użytkowników do Django przy loginu i hasła z phpBB.

Genepi, analiza danych genetycznych (2007)

Program hapmixmap, rozwijany w ramach projektu Genepi, służy do prowadzenia analiz danych genetycznych. W przeciwieństwie do innych metod analiz, hapmixmap potrafi analizować związki pomiędzy tymi miejscami w chromosomie, które nie zostały wytypowane, lecz można o nich wnioskować na podstawie innych, wytypowanych miejsc. Dzięki temu można łączyć analizy z różnych zestawów danych, niekoniecznie dokładnie sobie nawzajem odpowiadających.

 • Technologie: C++, Python
 • Rola: Zarządzanie danymi i programami narzędziowymi, programowanie fragmentów programu w C++.

Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych (2005-2006)

Ogólnopolski system ewidencjonowania operacji kardiochirurgicznych.

 • Technologie: Java, XML, PostgreSQL, shell, Python
 • Rola: Architektura systemu, nadzór techniczny, projektowanie bazy danych

EACTS Congenital Database (2003-2006)

Baza danych operacji chirurgicznych wad wrodzonych serca u dzieci utrzymywana przez firmę Magnum 2.

Do moich obowiązków należało opiekowanie się systemami uniksowymi, na których działają usługi sieciowe związane z działalnością firmy. Głównym zajęciem była opieka nad bazą danych ECDB, czyli EACTS Congenital Database, bazą danych Europejskiego Stowarzyszenia Kardiochirurgów. Po przejęciu tej bazy danych przeprojektowałem ją. Nowy kod powstawał w języku Python. Przepisałem od nowa kod generujący raporty, dopisałem interfejs WWW i dodałem nowe raporty, niektóre w/g własnych pomysłów. Wymyślony przeze mnie sposób prezentacji wyników (w postaci wykresu bąbelkowego) stał się standardem wśród kardiochirurgów.

Projekt ten stanowi podstawę mojej pracy magisterskiej.

 • Technologie: Python, XML, PostgreSQL, PHP

Acte Préalable (2004)

Strona WWW wydawnictwa muzycznego

Acte Préalable jest wydawnictwem zajmującym się głównie polską muzyką poważną, mającym na koncie ponad 100 albumów, z których wiele jest światowymi premierami dzieł polskich kompozytorów, dawnych oraz współczesnych.

Jedna z pierwszych moich stron zgodnych ze standardem XHTML 1.1.

Baza danych bez bazy danych. Standardowy system CMS nie nadawał się do tego zadania, ponieważ na stronie są prezentowane specjalistyczne dane — wydane albumy płytowe. Projekt zrealizowany przy użyciu języków XML i XSLT. Do wprowadzania danych służy specjalna aplikacja napisana w języku Java.

 • Technologie: Python, XML, Java

Intranet Amica Wronki (2003)

Intranet dla dużej firmy

Zaprojektowałem i zrealizowałem portal intranetowy dla firmy Amica Wronki. Zadaniem portalu jest zebranie w jednym miejscu wszelkich informacji związanych z bieżącą działalnością firmy i zapewnienie łatwego dostępu do nich.

Intranet umożliwia przechowywanie różnego rodzaju dokumentów i umożliwia dowolne porządkowanie ich. Zarządzanie informacjami odbywa się przez przeglądarkę internetową.

 • Technologie: Python, PostgreSQL

File Transfer Manager (2003)

Aplikacja wspomagająca przesyłanie dużych plików graficznych pomiędzy agencjami.

Oprogramowanie służące wymianie materiałów multimedialnych (głównie zdjęć w dużych rozdzielczościach) pomiędzy agencjami reklamowymi znajdującymi się w różnych krajach, a współpracującymi z jedną firmą.

Miałem niezwykle mało czasu na zrealizowanie tego projektu. Jednym z głównych problemów były uprawnienia dostepu. Oprogramowanie ich byłoby zbyt czasochłonne, więc wykorzystałem mechanizmy istniejące w systemie. Przygotowałem system na czas.

 • Technologie: PHP, PostgreSQL, GNU/Linux

BIP/G (2002)

Biuletyn Informacji Publicznej

Na przełomie roku 2002 i 2003 współpracowałem przy rozwijaniu silnika dla serwisów internetowych BIP/G, w firmie Maxus Net Communications.

Uczestniczyłem w finalnej fazie tworzenia oprogramowania oraz podczas jego wdrażania. Do moich obowiązków należało wyszukiwanie i poprawianie błędów w oprogramowaniu.

 • Technologie: PHP, PostgreSQL

Meeting Manager (2002)

Program wspomagający pracę grup roboczych na szczeblu kierowniczym.

 • Technologie: PHP, PostgreSQL

Portfolio Virtual Production (2002)

Oprogramowałem bazę danych dla portfolio firmy medialnej. Dane są przechowywane w bazie MS Access, i prezentowane na stronach WWW przy pomocy ASP. To bodaj jedyny projekt który wykonałem w oparciu o nie-uniksowe narzędzia.

 • Technologie: MS Access, ASP

Sun Line (2001)

Strona internetowa biura turystycznego, napisana w języku PHP i oparta na bazie danych PostgreSQL. Posiada własny interfejs do zarządzania zawartością.

Serwis ten jest wykonany z dużą dbałością o wydajność. Komputerem testowym był komputer z procesorem Cyrix 6x86 (zegar 120MHz) i 32MB pamięci RAM. Po napisaniu pierwszej wersji serwisu nie byłem zadowolony z prędkości jego działania. Przejrzałem dokładnie cały kod SQL używany w serwisie i po rezygnacji z użycia widoków w zapytaniach, przepisałem jeszcze raz wszystkie zapytania SQL, czym uzyskałem ok. pięciokrotne przyspieszenie działania strony.

 • Technologie: PHP, PostgreSQL

Maciej Zawidzki – portfolio architekta (2001)

Statyczna strona WWW zarządzana przez przeglądarkę.

Portfolio architekta napisane w języku Perl. Posiada możliwość zarządzania zawartością przy pomocy interfejsu WWW i przechowuje dane w pliku tekstowym, bez użycia silnika bazy danych. Umożliwia wygenerowanie statycznej wersji strony, którą można np. wypalić na płycie.

 • Technologie: Perl